اباالفضل عاشقی مشکلده قالماز

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۸
بهمن


شـــــــــرمـــــــــنــــده ام خـــــــــدایـــــا


حرف هایم خیلی خیلی ...خیلی زیاد است

 

 اما عمل های خوبم خیلی خیلی...خیلی کم.

 

شاید اگر میشد و میتوانستم عمل های خوبم را

 

اینجا بگذارم شاید الان اندازه ی این صفحه خیلی

 

خیلی خیلی و... خیلی کوچکتر از یک ذره میشد

 

خیلی خیلی خیلی و...خیلی کوچکتر از یک اتم!

  • عشقی ....
۲۲
بهمن


خیلی از ما از لامپ کم مصرف استفاده میکنیم و...

 

که پول قبض برقمان کم بیاید از آب و گاز و تلفن به اندازه

 

 استفاده میکنیم که پول قبض آنها نیز کم بیاید اما

 

 از زبانمان کمتر و به اندازه و درست استفاده نمیکنیم که

 

 در قبض اعمالمان(نامه ی اعمالمان)گناهانمان کم بیاید

 

و کم نوشته شود

  • عشقی ....
۱۹
بهمن

یک روز خودکارم را گذاشته بودم پشت گوشم

 

حواسم نبود افتاده بودم دنبال خودکارم می گشتم

 

خوشبختی هم شبیه این خودکار منه

 

بعضی از ما هم اینجوری هستیم،خوشبختی با ما و

 

در کنار ماست،اما ما افتاده ایم دنبال خوشبختی و یا

 

فکر میکنیم در دست دیگران و یا یک جای دور است

 

در حالی که اگر درست به این همه نعمتی که خدا به ما

 

داده فکر کنیم می فهمیم که واقعا خوشبختیم.

  • عشقی ....
۱۴
بهمن

اگردر زمین گندم بکاری گندم برداشت


میکنی تا بهه حال ندیده ایم کسی


گندم بکارد و عوضش موز برداشت


کند.اما خیلی وقت ها دیده ایم و


شنیده ایم که کسی به دیگری خوبی


و محبت کرده اما عوضش بدی و نامردی


دیده.کاش میشد خوبی را هم در زمین


کاشت چون آن موقع مطمئن بودی


که در عوضش باز هم خوبی برداشت


میکنی نه چیز دیگر.


  • عشقی ....
۰۵
بهمن

دل شما مثل خانه ای است که نقاشش خود شمایید

 

 هم میتوانید به آن رنگ معرفت و انسانیت ومحبت و

 

صداقت و...بزنید و هم میتوانید به آن رنگ بدی و

 

تاریکی و دروغ و نفرت و...بزنید.

  • عشقی ....