اباالفضل عاشقی مشکلده قالماز

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۴
آذر

بزرگی چقدر زیبا گفته:ما کہ عاشق مےشویم

خدا را گم مےکنیم


خوش بہ حال زلیخا

عاشق کہ شد

خدا را پیدا کرد

  • عشقی ....
۲۱
آذر
بزرگی چه زیبا گفته:

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت!!!
  • عشقی ....
۰۹
آذر

جاروبرقی وقتی روشن باشد برایش فرقی


نمیکند چه جلویش یک چک پول ارزشمند باشد


یا یک تیکه آشغال بی ارزش هر دو را میکشد داخل


خیلی از ما هم مثل جاروبرقی روشن عمل میکنیم


هم مال حلال را وارد زندگی خود می کنیم و هم مال   


حرام را.انگار خدا به ما هیچ اراده و قدرت


انتخابی نداده که هرچیزی را بدون فکر


و تامل می کشیم داخل زندگیمان
  • عشقی ....
۰۳
آذر

من زیاد شکسته نفسی نمیکنم


اما ای کاش میتوانستم همیشه


شکسته نفسی کنم و نفسم را


بشکنم اما حیف که اکثر وقت ها


نفس مرا شکسته نه من نفس را

  • عشقی ....