اباالفضل عاشقی مشکلده قالماز

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۴
مرداد

برای اینکه پوست نسوزه میشه ضد آفتاب زد


 ای کاش میشد ضد آدم هم زد بعضی آدم ها


بدجور با حرفاشون با نیش زدن هاشون با کنایه هاشون


با نگاهشون آدمو میسوزونند و قلبشو به درد میارن


 ای کاش میشد به راحتی ضد آفتاب زدن ضد آدم هم زد

  • عشقی ....
۰۵
مرداد

بزرگی جالب گفته:


سه راه برای پولدار شدن وجود داره:


1 یا بابات برات پول در بیاره 

2 یا بابای مردم رو برای پول دربیاری 

3 یا بابات دربیاد تا پول در بیاری

  • عشقی ....
۰۲
مرداد

بزرگی چه زیبا گفته


ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﻧﺸﻮﻥ


مثل ﺑﺎﺩﺑﺰﻥ زﻏﺎﻟﻪ


ﻫﺪﻓﺸﻮﻥ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ


ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺁﺗﯿﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ بشه.

  • عشقی ....