اباالفضل عاشقی مشکلده قالماز

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۱
آبان
اگر بخوام سربازی را از نظر خودم خلاصه کنم 
اینگونه مین یسم:

سربازی پدیده ای است که آدم غریب را تبدیل

به آدم قریب(نزدیک)تبدیل میکند،در سربازی 
آدم خیلی به خدا نزدیک و قریب میشود.
  • عشقی ....