اباالفضل عاشقی مشکلده قالماز

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۶
ارديبهشت

روی ماشین امداد خودرو یه شعار دیدم


نوشته بود:هیچ کس در راه نمی ماند


با خودم فکر کردم این نوشته میتونه 


شعار شیطان هم باشه.


شیطان هم حتما میگه:هیچ کس در 


راه(راست) نمی ماند همه را گمراه


خواهم کرد

  • عشقی ....
۰۲
ارديبهشت

به نظرم اسم سربازی را نباید میذاشتن سربازی


بلکه باید میذاشتن صبربازی چون واقعا با 


صبر و تحمل آدم سروکار داره

  • عشقی ....